Dosažená praxe:

 

Ø  Promoce na LF MU Brno - obor všeobecné lékařství

Ø  27 let v oboru gynekologie a porodnictví

§  I.gynekologicko – porodnická klinika FN Brno Bohunice

§  Gyn-Line s.r.o. – soukromé gynekologické centrum

Ø  I. atestace v oboru gynekologie  a porodnictví

Ø  Licence pro výkon samostatné praxe v oboru gynekologie a porodnictví,

pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb

Ø  Ultrazvuková specializace

Ø  Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

Ø  Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

Ø  FMF licence pro NT+ screening

 

 

Člen:

 

Ø  České lékařské komory

Ø  České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Ø  České gynekologické a porodnické společnosti

Ø  Sekce ultrazvukové diagnostiky

Ø  Sekce fetální medicíny

Ø  Sekce ambulantních gynekologů

Ø  SSG